دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل LM-90

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل LM-90 جهت برش سنگهای لاشه وفکی معادن وسنگهای رودخانه ای وبرش طولی سنگها درابعاد دلخواه

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک مدل  LM-90

دستگاه لاشه برمدل LM-90 جهت برش سنگهای کوچک درابعاد فکی ولاشه سنگهای معادن طراحی وساخته شده است

این دستگاه از موتور 75KWیا به عبارتی با قدرت 100 اسب بخار بهره میبرد وتوانایی برش سنگهای ماربل را دارا میباشد

این دستگاه با نوار نقاله با عرض 70 سانتی وطول350 سانتیمتری کار میکند

طراحی اولیه دستگاه به نحوی است که توانایی کار وبرش با 20 عدد دیسک وتیغه 90 سانتی به فاصله 15میلیمتررا دارد که بر اساس واسطه های بین دیسکها وخواست اپراتور میتوان دیسکها را اضافه یا کم نمود

طراحی دستگاه به نحوی است تا اپراتور بتواند تعداد دیسکهای برش رابه اندازه عرض نوار اضافه کرد

نوار نقاله وسرعت برش سنگ توسط موتور وگیربکس کنترل میشود که این کنترل سرعت با استفاده کردن ازاینورتر در تابلو برق امکان پذیر شده است

این دستگاه قابلیت کار با دیسک برش 90و85و80و72 سانتیمتری را دارد


برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه برش سنگدستگاه سنگبری دستگاه برش سنگ دستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه برش سنگ

دستگاه CNC کپی زن دودیسک