دستگاه برش سنگ

دستگاه کله بر

کله بر سنگ مدل KLD-40

کله برسنگبری+کله بربرش سنگ+ماشین برش سنگ+ماشین سازی ممتاز+دستگاه برش سنگ+دستگاه سنگبری+ماشین سازی ممتاز+کله برسنگبری+


قیمت دستگاههای ایتالیا

سلامداودی هستم کارشناس لطف کنیدقیمت تجهیزات ذیل را بفرمایید1-دستگاه کله برBVایتالیا2-دستگاه عرضی برBVایتالیا3-دستگاه ساب اتوماتیک10کلهBVایتالیا4-دستگاه پخ زن چهار طرفهBVایتالیا5-دستگاه خشک کن وگردگیرBVایتالیا6-دستگاه قله بر30دیسک به عمق برش40cmباکف برBVایتالیا7-دستگاه قله بر60دیسک (قطر دیسکها160cm)به عمق برش60cmباکف برSIMECایتالیا8-مجموعه برشعای نگهدارندهSIMECایتالیا9-مجمعه حمل کننده اتوماتیک قطعه های باریکSIMECایتالیا10-تخلیه کننده اتوماتیک(با سیستم وکیوم)وتابلو فرمانPLCمارکSIMECایتالیا11-دستگاه خشک کنSIMECایتالیا12-دستگاه ساب اتوماتیک18کله(پرداخت کننده گرانیت)مدلNP60RXساختSIMECایتالیا13-ماشین فرآوری سنگ تایل ماربل بدرینی ایتالیامیان باز کن عرض برش60cmبا تجهیزات جانبی14-فاصله دهنده هاکد101قطر10،15،20،30میل ساخت ایتالیا15-مکنده اتوماتیک جهت بارگیری16-نوار انتقال دهنده غلتکی17-سیستمPLCپولیشینگ18-فرزدروازه ای یونیورسال19ترولی حمل بلوک20بارکن وتخلیه کن اتوماتیک مدور باتشکر فراوان