دستگاه برش سنگ

ابزار سنگ

ابزارهای دست سازو وارداتی جهت اجرا اشکال مختلف بر روی سنگهای ساختمانی اعم از نماساختمان وکف وپله های ساختمان

ابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگ


ماشین سازی ممتاز توانایی ساخت انواع ابزارهای مورد نیاز درصنعت ساختمان وتهیه ابزارهای وارداتی ازجمله الکتروپلیت جهت فرم دهی به سنگ وآجر وطرحهای سیمانی را دارا میباشد

ابزارهایی که توسط ماشین سازی ممتاز ساخته میشود از متریال خوب وباکیفیت والماس هایی با طول عمرزیاد تولیدمیشود

نمای اجرا شده با دستگاههای ماشین سازی ممتاز

نمای سنگی ابزار خورده

برچسب ها :
ابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگابزار سنگ

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه سنگبری مدل FG-50-150