دستگاه برش سنگ

دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250

دستگاه سنگبری مدل FMG-250 طراحی وساخته شده برای برش سنگ آجروسرامیک وسنگهای نمک در کارگاههای ساختمانی وصنعتی وفروشندگان سنگ ومصالح ساختمانی

دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250

دستگاه سنگبری مدل FMG-250 طراحی شده جهت برش سنگ سرامیک بتن وسنگهای نمک

این دستگاه دارای میزکار به ابعاد طول 250 سانت وعرض 70 سانت میباشد

دستگاه دارای ریلهای قطاری بوده که توسط دستگاه صفحه تراش دروازه ای تراشیده شده است تا میزدستگاه در یک مسیرثابت ودقیق حرکت نماید

بدین جهت برش سنگ بدون هیچ گونه خطایی برش خورده ویا ابزار زده میشود

ازمزایای این دستگاه میتوان به حرکت محورهای دیسک توسط موتور وگیربکس اشاره کرد

حرکت افقی دیسک بر روی سطح سنگ به اپراتور کمک میکندتابدون حرکت دادن سنگ با استفاده کردن ازکلید تابلوبرق دستگاه حرکت دیسک رابه اندازه مورد دلخواه تنظیم نمایدوسنگ خودرا برش بزند

حرکت عمودی دیسک هم به مانند حرکت افقی با استفاده کردن ازکلیدتعبیه شده برروی تابلو برق به اندازه مورد نیازکاربر قابل کنترل میباشدکه با استفاده کردن از این آپشن ابزار زدن سنگ به ارتفاع لازم وموردنیاز قابل اجرا است

این آپشن حرکت دیسک در جهات یاد شده باعث تسریع درکار وتولید میشود

این دستگاه با موتور 7/5KWیا به عبارتی 10 اسب بخار کار میکند

از دیگر مزایای این دستگاه استفاده از حوضچه آب وپمپ آب نیم اسبی میباشد تا آب را به گردش در بیاورد تا از اصراف آب جلوگیری نماید

این دستگاه به ماننددیگردستگاههای ماشین سازی ممتاز از تابلو برق با اجناس LS ساخته شده است

برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100