دستگاه برش سنگ

دستگاه برش سنگ مدل FBX

دستگاه برش سنگ مدل FBX طراحی شده جهت برش سنگ درابعادمختلف وابزارهای متداول درصنعت سنگ وساختمان با قابلیت حمل ونقل درمناطق مختلف

دستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBX

دستگاه ساخته شده دارای طراحی خاص میباشد 

ابعاد میزدستگاه با طول 180 سانتیمتر وعرض 90 سانتیمتر میباشد

دستگاه دارای محورهای حرکتی برقی میباشد

حرکت چرخشی دیسک در زوایای مختلف توسط گیربکس برقی انجام میشود

دستگاه دارای میزگردان گرد به قطر 150 سانتیمتر است

دستگاه دارای حوضچه اب وپمپ اب میباشد

دستگاه از تابلو برق پیشرفته برخوردار است

برچسب ها :
دستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگماشین سازی ممتازدستگاه سنگبریدستگاه برشدستگاه فرز سنگ سنگبری

میز گردان سبک وسیارنصف کن افقی یاکالیبر سنگ