دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری مدل KB-100-300

دستگاه مدل KB-100-300 این دستگاه جهت برش سنگ وابزارهای چهارطرف طراحی شده است وتوانایی محدودی برای سنگهای کانترومیزهای سنگی دارد

دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300

دستگاه مدل KB-100-300 طراحی وساخته شده برای برش وابزار سنگهایی به طول 300 سانتیمترو عرض 100 سانتیمتری را دارد

این دستگاه دارای میزمتحرک با طول300 وعرض100 سانت دارد

دستگاه دارای میزبرقی میباشد که با توسط موتور وگیربکس حرکت میکند

محورهای حرکتی دیسک برقی میباشد

گلویی دستگاه گردان تا دیسک  درزوایای مختلف چرخش نماید

برچسب ها :
دستگاه برش کانتردستگاه سنگبریدستگاه برش سنگماشین سازی ممتازکانترتاپ

نصف کن افقی یاکالیبر سنگدستگاه مدل KB-80-200