دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری FB-300

دستگاه سنگبری FB-300 : این دستگاه دارای موتور قدرتمند 15 اسب بخاری است و با دیسک 40 سانتیمتری کار میکند. ریل های این دستگاه 6 متری و میز برش دستگاه توسط دنده رنجیر حرکت میکند

دستگاه سنگبری FB-300دستگاه سنگبری FB-300دستگاه سنگبری FB-300دستگاه سنگبری FB-300

دستگاه برش سنگ FB-300

دستگاه برش سنگ FB-300 : تصاویر و جزئیات بیشتر این دستگاه بزودی منتشر و در دسترس قرار خواهد گرفت.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و سفارش دستگاه برش سنگ با شماره تلفنهای ماشین سازی ممتاز تماس حاصل نمایید.

  • این دستگاه  دارای میز 300/90 سانت میباشد
  • ریلهای دستگاه 600 سانتیمتر  طول دارد
  • ریلهای  دستگاه  از چهار پهلو 80/80  ساخته وبه صورت  زاویه دا ر  وساده  ترا شیده شده است   
  • داخل ریلها را با روغن پر میکنند  تا در روانی وکمتر شدن  اصطهلاک   چرخها  تاثیر بسزایی داشته باشد
  • این  دستگاه  با موتور 15 اسب کار میکند
  • این دستگاه  با دیسک 40 سانتی متری کار میکند
  • این دستگاه  توان برش تا عمق 12 سانت  را دارا میباشد
  • برروی ریلها قابهایی نصب شده  تا  اب وخرده سنگ  وارد ریلها نشود
  • میز این دستگاه  توسط دنده زنجیر مرتبط بر روی ریلها حرکت مینماید

برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه برش سنگماشین سازی ممتاز

دستگاه برش سنگ FB-200چرخ حمل سنگ ساده CMZ‎