دستگاه برش سنگ

دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)

دستگاه طولی برنواری (مولتی دیسک)قادر به برش سنگ دراندازه های مختلف جهت برش سنگ انتیک با تعداد دیسک های زیاد

دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)

دستگاه طراحی شده دارای نوار با عرض 40 سانتیمتری وطول نوار 200 سانتیمتری برخوردار است

دستگاه با دیسک 25 سانتیمتری کار میکند

دستگاه دارای موتور 15 اسب کار میکند

گیربکس نوار با قدرت 1 اسب کار میکند

تابلوبرق دستگاه دارای اینوتر میباشد

ابعاد سنگهای انتیک را به راحتی برش میدهد

این دستگاه توانایی نصب حدود 35 عدد دیسک جهت برش سنگهای ریز را دارد

با استفاده از این دستگاه تولید سنگهایی باپهنای ریزسرعت بیشتری میگیرد وصرفه جویی در هزینه ها میشود

برچسب ها :
طولی برمولتی دیسکهفت سانتی برحکمی برماشین سازی ممتازماشین الات سنگبریدستگاه طولی بردستگاه برش سنگدستگاه سنگبری

دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎دستگاه طولی بر TL-60‎