دستگاه برش سنگ

دستگاه قله بر کوبیک

دستگاه مولتی دیسک جهت برش سنگهای مکعبی شکل کوبیک قابل حمل برای معادن وکارخانه جات سنگبری با امکانت ویژه جهت سهولت در برش

دستگاه قله بر کوبیکدستگاه قله بر کوبیکدستگاه قله بر کوبیکدستگاه قله بر کوبیکدستگاه قله بر کوبیکدستگاه قله بر کوبیک

دستگاه قله بر کوبیک

این دستگاه به صورتی طراحی شده است تا کاربر نیازی به فرستادن سنگ به کارخانه جهت برش قطعات کوچک نداشته باشد وبتواند سنگهای قله خود را در همان مکان معدن یاکارخانه تبدیل به سنگهای کوبیک کرد

ازدیگرمحسنات این دستگاه مولتی دیسک بودن آن است که با تغییربین تیغه های برش میتوان سنگهای مکعب وکوبیکهای مورد نظر را به دست آورد

میز دستگاه به گونه ای طراحی وساخته شده است تا سنگهایی درزوایای مختلف را بتواند برش بزند

تولیدات این دستگاه به صورت کوبیکهای چهاروجه برش وشش وجه برش هم میتواند انجام شود

قسمت مولتی دیسک دستگاه قابلیت تغییر فاصله بین تیغه ها را دارا می باشد

ازامکانات بسیار مهم این دستگاه باید به قسمت کفبر اشاره کرد که توانایی برش سنگهایی که قبلا با مولتی دیسک بریده شده را به راحتی برش بزندوشمش وکوبیک های مورد نظر را ازسطح زیرین جدا نماید

کفبر این دستگاه قابلیت کار وبرش همزمان با مولتی دیسک را دارد


برچسب ها :
دستگاه کوبیککوبیکقله بردستگاه برش سنگدستگاه سنگبری

میز گرد گردان سنگبری