دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90 جهت برش سنگهای لاشه وفکی معادن وسنگهای رودخانه ای سنگهای نمک وبرش طولی سنگها درابعاد دلخواه

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90

دستگاه لاشه برسنگ مدل LM-90 جهت برش سنگهای کوچک درابعاد فکی ولاشه سنگهای معادن طراحی وساخته شده است

این دستگاه از موتور 75KWیا به عبارتی با قدرت 100 اسب بخار بهره میبرد وتوانایی برش سنگهای ماربل را دارا میباشد

این دستگاه با نوار نقاله با عرض 70 سانتی وطول350 سانتیمتری کار میکند

طراحی اولیه دستگاه به نحوی است که توانایی کار وبرش با 20 عدد دیسک وتیغه 90 سانتی به فاصله 15میلیمتررا دارد که بر اساس واسطه های بین دیسکها وخواست اپراتور میتوان دیسکها را اضافه یا کم نمود

طراحی دستگاه به نحوی است تا اپراتور بتواند تعداد دیسکهای برش رابه اندازه عرض نوار اضافه کرد

نوار نقاله وسرعت برش سنگ توسط موتور وگیربکس کنترل میشود که این کنترل سرعت با استفاده کردن ازاینورتر در تابلو برق امکان پذیر شده است

این دستگاه قابلیت کار با دیسک برش 90و85و80و72 سانتیمتری را دارد

یکی دیگرازکارایی های این دستگاه برش سنگهای نمک در ابعاد مورد نیاز میباشد

سرعت نوار نقاله این دستگاه توسط سیستم برقی اینورتر طراحی وتنظیم میشود تااپراتور به راحتی بتواند سرعت برش ومیزان فشاروارد شده به دیسکها وموتور را کنترل نماید


برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه برش سنگدستگاه سنگبری دستگاه برش سنگ دستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه برش سنگ

دستگاه CNC کپی زن دودیسکدستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250