دستگاه برش سنگ

دستگاه کالیبر سنگ مدل CL-40

دستگاه کالیبرسنگ مدل CL-40 جهت یکسان نمودن سطح وضخامت سنگ وآجر وسطوح سیمانی طراحی شده است تا بتوان تولیدات نا هم گون را یکسان نمود

دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40

این دستگاه رابه صورتی طراحی کرده ایم تا درکارخانه های سنگبری وتولیدکنندگان آجر وکارخانجات سیمان بتوانند ازاین محصول به راحتی استفاده کنند تامحصولاتشان را به صورت یکسان ویک سایزتحویل دهند

ازخصوصیات این دستگاه نصب انواع توپی کالیبرباقطر25 سانت میباشد

دستگاه دارای موتور 22KWیا 25 اسب توان قدرت میباشد

نوارنقاله دستگاه با عرض40 سانتیمتری کار می کندتابتواند سنگهای با عرض40سانت را کالیبر نماید

نوارتوسط موتور وگیربکس وبا استفاده اینورتر برقی کنترل شده وسرعت نوار کم وزیاد میشود

یکی دیگراز کارکردهای دستگاه کالیبر یک سطح کردن ضخامت سنگ جهت سابیده شدن وبراق شدن میباشد

این دستگاه قبل از دستگاه ساب قرارمیگیرد تاپس ازیکنواخت کردن سنگهادرمصرف لقمه ایهای ساب صرفه جویی شود


برچسب ها :
دستگاه کالیبرسنگکالیبردستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه برش سنگفیکسچر

دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبرساختمانی مدل FMX-200