دستگاه برش سنگ

میز گرد گردان سنگبری

میزگرد گردان سنگبری جهت ساخت و تولید و برش سنگهای گرد ، پایه ستونهای گرد ، ستونهای گرد و مدور و میزهای گرد در قطرها و ضخامتهای مختلف

میز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبری

میزگرد گردان سنگبری طراحی و ساخته شده در ماشین سازی ممتاز 

این نوع دستگاه دارای میزگرد در ابعاد مختلف ساخته می شود که می توان سنگهای مختلف را به صورت گرد و مدور در قطرهای مختلف و ضخامتهای مختلف تبدیل به اشکال مختلف نمود از جمله ستون و پایه ستون و میزهای گرد اشاره کرد

این دستگاه به صورت پرتابل و سبک طراحی و ساخته شده که اپراتور به راحتی بتواند با آن کار بنماید

از جمله محسنات این دستگاه کار کرد بصورت دستی می باشد و این مکان وجود دارد که درصورت خواست اپراتور سیستم گردش میز بصورت برقی و قابل کنترل عمل نماید

از جمله مزایای این دستگاه سبک و قابل انتقال به مکانهای مختلف می باشد 


برچسب ها :
میز گردان میزگرد سنگبری گردبر میزگرد ماشین آلات سنگبری میزگردسنگبر

دستگاه کپی زن سه دیسک CNCدستگاه قله بر کوبیک