دستگاه برش سنگ

پروفیل زن نواری PN-25i

دستگاه ابزارزنPN-25i این دستگاه مخصوص ابزارکاری برروی سطح سنگ طراحی شده است که بانصب ابزاریاالکتروپلیت میتواندبرروی سطح سنگ ایجادطرحهای دلخواه را داشته باشد

پروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25i

پروفیل زن نواری سنگ PN-25i

دستگاه پروفیل زن نواری طراحی شده دارای یک کله عمل کننده میباشد که بایک موتورنصب شده برروی دستگاه توانایی ابزارکاری برروی سنگ را دارامیباشد

این دستگاه باعرض نوار25سانتیمتر وطول نوار200سانتیمتری طراحی شده است.

دستگاه دارای تابلو برق با بهترین لوازم برند کره ای ساخته شده است

حرکت نوارتوسط اینورتروباولوم تعبیه شده برروی درب تابلوبرق کنترل شده وسرعت نواردرحال ابزارزدن سنگ بنابه دلخواه اپراتور کم ویازیاد میگردد

این دستگاه قابلیت نصب دیسک سنگبری را برروی خود داردجهت شیارزنی وبرش سنگ

مشاهده نمونه سنگهای ابزار خورده توسط این دستگاه


در ادامه چند ویدئو کوتاه از چگونگی عملکرد این دستگاه را مشاهده مینمایید .
جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر در رابطه با این دستگاه و سایر دستگاه های سنگبری تولید شده در ماشین سازی ممتاز با ما تماس بگیرید.

برچسب ها :
ابزارزن نواریپروفیل زن نواریپروفیل زنابزارزنماشین سازی ممتازماشین الات سنگبریفرزسنگبریسازنده دستگاه سنگبریسازنده دستگاه سنگبر

دستگاه فرزسنگبری PDM-200قله برتک دیسک1/60