دستگاه برش سنگ

ابزار زن پله

ابزار پله

سلام

ایا پروفیل زن های نواری قادربه ابزار زدن پله هم هستش؟