دستگاه برش سنگ

ساخت ستون گرد

ساخت ستون گرد

سلام ایا با دستگاه کپی زن میتوان ستون گرد هم ساخت؟

ممنون