دستگاه برش سنگ

میز دستگاه سنگبری

میز برقی فرز سنگبری

سلام

لطفا بفرمایید میزفرزهای سنگبری قابلیت برقی شدن را دارد

متشکرم