دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100 طراحی شده جهت برش سنگهای لاشه وسنگهای رودخانه ای وجدولهای بتنی مجهزشده به سیستم حرکت میز برقی

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100

این دستگاه دارای میزبرش به طول 100سانتیمتر وعرض 60 سانتیمتر طراحی شده است

دستگاه قابلیت نصب وکارکرد با دیسکهای برش به قطر 40سانت60سانت و85 سانتی را دارد

میز حرکتی این دستگاه مجهزشده به گیربکس برقی میباشد واز قسمت تابلو برق وبا کمک اینورتر سرعت میزکنترل میشود

طراحی این دستگاه به گونه ای است که محورحرکت افقی دیسک حذف شده وفقط بر روی یک محورعمودی یا محورZ حرکت میکند

تابلوبرق این دستگاه دارای سیستم اینورتر جهت کنترل حرکت میزمیباشد وازلوازمات برقی برند مطرح استفاده شده است

سیستم حرکتی عمودی دیسک  یا محور Zبرقی میباشد تا اپراتور در زمان تنظیم سنگ بتواند به سهولت عمق برش را تنظیم نماید

از دیگر مزایای این دستگاه طراحی سیستم گلویی جهت نصب هم زمان دو دیسک 40و60و85 سانتیمتری میباشدتا روند تولیدافزایش یافته وهمچنین درمصرف برق صرفه جویی گردد


برچسب ها :
stone machinemachinestonemachine stonestone cutterstone cutt

دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250میز گردان سبک وسیار